Vraag en antwoord

 

Hier vindt u - op alfabetische volgorde - antwoorden op een aantal praktische vragen.

Brandtrappen - ook voor dagelijks gebruik?

Het is niet de bedoeling dat de brandtrappen uit gemakzucht gebruikt worden. De brandtrap is alleen voor het geval er brand is en moet bovendien te allen tijde vrij toegankelijk zijn.

Cameratoezicht - waartoe dient dat?

Op de parkeerplaats en in de entree van elk appartementencomplex zijn beveiligingscamera's geplaatst. Indien er zich iets onregelmatigs heeft voorgedaan of een (mogelijk) stafbaar feit, wendt u zich dan zo spoedig mogelijk tot de huismeester. De opnames van deze camera's worden namelijk 72 uur bewaard en worden dan overschreven.

Glasafval - kan glas gescheiden worden afgevoerd?

Op het parkeerterrein van Winkelcentrum de Hoef staan diverse glascontainers.

Grof vuil - waar kunt u daarmee terecht?

Tussen de appartementencomplexen Hoeverzicht en Duinzicht staat aan de achterkant een grofvuilcontainer. De huismeester kan deze container voor u openen nadat u hiervoor een afspraak hebt gemaakt. Opening van de container vindt in principe alleen plaats tijdens de kantooruren van de huismeester.

 

Het kan zijn dat de container vol zit. Houdt u hier rekening mee bij het plannen van uw afspraak. De grofvuilcontainer wordt elke vrijdag geleegd.

Huishoudelijk afval - hoe gaan we daarmee om?

Bij de ingang van elk appartementencomplex zijn ondergrondse containers voor huishoudelijk afval. Deze worden elke dinsdag geleegd. Vriendelijk verzoek om de klep weer te sluiten nadat u het afval hebt gedeponeerd, zo voorkomt u water in de container. 

 

Volgens het huishoudelijk reglement van de VVE is het niet toegestaan om vuilniszakken op de galerij te laten staan. Natuurlijk kan men een vuilniszak wel even op de galerij plaatsen, maar het is zeer zeker niet de bedoeling deze pas de volgende dag naar de vuilcontainer te brengen.

 

Waarschijnlijk vanuit gemak staan er wel eens auto’s te dicht geparkeerd bij de ondergrondse vuilcontainers. Het gevolg is dat de gemeente de container niet leegt ivm met aansprakelijkheid voor eventuele schade aan de auto. Een vriendelijk doch dringend verzoek om de auto’s te parkeren in de daarvoor bestemde vakken!

Lift - wat wel en wat niet?

Als de lift zich anders gedraagt dan de bedoeling is, dan moet de huismeester op de hoogte worden gesteld van het defect. Totdat de lift gemaakt is, mag deze niet gebruikt worden. Dit houdt mogelijk in, dat indien de lift dienst weigert in het weekend, deze pas maandag kan worden gerepareerd, tenzij er iemand vastzit uiteraard.

 

In de lift geldt een rookverbod.

 

Indien u zelf, uw hond of uw bezoek de lift vies maakt, dient U er zelf z.s.m. voor te zorgen dat deze schoongemaakt wordt.

 

Bij storing van de lift belt u de huismeester: telefoon: 06-12652860 ook bij noodgeval: 06-12652860

Papiercontainer - kan papier gescheiden worden weggegooid?

Er staat een speciale container voor oud papier bij gebouw Duinzicht. Deze container wordt elke dinsdag geleegd.

Plastic afval - hoe gaan we daar mee om?

Tussen flatgebouw Duinzicht en Molenzicht staat een PMD container. Ook bij Winkelcentrum de Hoef kunt u een PMD container vinden. 

Radiatoren - hoe ontlucht ik deze?

Wanneer u na de zomer voor het eerst weer uw radiatoren wilt gaan gebruiken is het verstandig om deze te ontluchten. 

Bekijk hier een instructievideo.

Scharnieren en sloten - hoe smeer ik deze?

Bekijk hier de instructievideo.

Service- en stookkosten - hoe zijn die samengesteld?

Voor 2024 zijn de servicekosten vastgesteld op: € 260 per maand voor een groot appartement en € 212 voor een klein appartement. Let op: hierin is een bedrag van € 72 opgenomen als voorschot op de stookkosten voor een groot appartement en € 59 voor een klein appartement . De afrekening voor de stookkosten vindt jaarlijks plaats in januari of februari. Ten behoeve van deze afrekening worden de meters op uw radiatoren radiografisch afgelezen. U hoeft hiervoor niet thuis te blijven.

 

De servicekosten zijn samengesteld uit :

 • Vaste lasten
  • Verzekeringskosten (o.a. opstal, glas, w.a.)
  • Energiekosten (water en electra voor gemeenschappelijke voorzieningen)
  • Administratiekosten (administrateur / kantoormaterieel)
  • Personeelskosten (huismeester / schoonmaakster)
  • Communicatiekosten (telefoon en internet en fax)
  • Onderhoudskosten (gebouwen en liften)
  • Afschrijvingskosten
 • Voorzieningen
  • Liften
  • CV-ketels
  • Daken
  • Schilderwerkzaamheden
  • Groot onderhoud.
 • Voorschot op de verwarmingskosten
  • Gasverbruik
  • Onderhoud C.V. ketels
  • Warmtemeteropname opname en onderhoud
  • Onderhoud radiatoren
  • Electra
 • Aanzuivering reserve
  • Sparen voor onvoorziene uitgaven
  • Sparen voor toekomstig onderhoud